2022 AWARDS OPEN NOW - Regular Deadline: June 30, 2022 (-10% discount)
SHINING LABORATORY

China Overseas • Oriental Riverside, Dongguan

Firm LocationShenzhen, China
Project locationShijie Town, Dongguan City, Guangdong Province
CompanyHILL LANDSCAPE
Lead ArchitectRichard Cheng; Liu Min
Design TeamRichard Cheng,Liu Min, Ruan Shiyuan, Deng Shuang, Long Shuangquan, Mo Xingze, Tu Yongkang, Weng Yiyin, Li Ruixin, Lin Yulin, Jing Hepeng, Chen Shi, Wang Jin, Xie Peng, Wang Chao

Located in Shijie Town, Dongguan, China, the project leans against Huangqi Mountain and adjoins Dongjiang River. The designers conceived the landscapes based on the theme “Sail of Dongjiang River • Shining New City”, and introduced the water of Dongjiang river to the site. The team chose river, mountain and sail as key elements, took river and mountain as the spiritual core of the site, and created a flowing space linked by “five landscape scenes”.