THE GRAND CANAL Experience

Firm LocationShanghai, China
CompanyShanghai PTArchitects
Lead ArchitectWang Xun, Cao Jingyi, Xu Lei
Design TeamWu Jihong, Zhu Bo, Wang Dinghui, Qiu Chenxi, Li Lei, Wang Yunqing, Mao Kai, Zhang Yang, Li Chong, Zhang Xinying, Wang Jin, Zou Hongyu, Huang Weifeng, Lin Ning, Zhao Shihong, Chen Weitian, Chen Yangmo, Yuan Biying, Zhang Bo, She Ming, Cheng Xijun , Gu Xiaosong, Chen Xiao, Zhang Yiyang, Chen Lei, Liu Xin
ClientMidea Real Estate Holding Ltd;YUZHOU GROU

The design gives full consideration to local context and site conditions. Inspired by the classical garden creation techniques in Yangzhou, the master plan design conceives five poetic spaces, including gateway, courtyard, hall, waterscape and the canal. The building unfolds towards the Grand Canal, and dialogues with waterscape. The facade features distinct wavy forms at different heights by taking design cues from the rolling waves of the Grand Canal. The wavy structures interweave with glazing, showing the fusion of the real and virtual and closely integrating the building with the site.