Westlake University (Yungu Campus) Phase I

Firm LocationHangzhou, China
Project locationHangzhou, Zhejiang Province, China
CompanyThe Architectural Design & Research Institute of Zhejiang University Co., Ltd. (UAD) + Henn GmbH
Lead ArchitectDong Danshen, Martin Henn, Chen Yu, Fan Xuzhuang
Design TeamLi Bing, Kuang Yang, Hans Funk, Wang Yuchen, Ye Changqing, Hu Huifeng, Zhang Yuansheng, Zhu Kai, Chen Bing, Xu Xinhua, Yu Haitao, Peng Rongbin, Wang Hao, Yang Yaqian, Liao Sha, Gong Tongtong, Li Yuanhao, Zhang Zhe, Guo Wei, Shu Yuekang, Zhou Jingyi, Wu Yun, Wu Songlin, Xu Gaoting, Jiang Shengtao, Huang Weiwei, Zhang Ziquan, Huang Diqi, Ma Bo, Wang Yuxuan, Liu Jianing, Leander Adrian, Katrin Jacobs
ClientWestlake University Construction Command Office

The project situated in Hangzhou's Xihu District. The campus is organized in concentric circles, with the teaching and research areas at the core and a front square, a living area, and a sports area surrounding them. A circular water system is integrated into the design to connect the natural, academic, and living loops organically. The campus is master planned in a holistic manner and built in two phases. The first phase covers a land area of around 422,666 square meters and a total construction area of 456,000 square meters.